Aanleiding

Aanleiding en geschiedenis van stichting It Lijsket:

In 2004 zijn de eerste stappen gezet om een ouderinitiatief op te zetten in de Trynwalden.

De initiatiefnemers zijn Attsje de Vries-van Gunst van zorgboerderij Moai Seldsum en Hanneke Assen, ouder van Joeri, een kind met een verstandelijke beperking en een veelvuldig loge van zorgboerderij Moai Seldsum.

Sinds het jaar 2002 is zorgboerderij Moai Seldsum een begrip in Oenkerk geworden. De zorgboerderij biedt logeermogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking. De leeftijd varieert van 5 tot 40 jaar. De loges kunnen er dieren verzorgen, dieren eten geven en hen vertroetelen, hokken schoonmaken, helpen of kijken bij het melken, paardrijden of een huifkartocht maken. Daarnaast is er voor therapeutische doeleinden een jong- en kleinveestal aanwezig.

Uit een gehouden enquête onder de ouders/verzorgers van de loges van zorgboerderij Moai Seldsum bleek dat er voldoende vraag is naar een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking in de Trynwalden. Nadat de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en de Actief aandacht aan dit initiatief geschonken hadden, meldden zich een tiental ouderparen aan om te participeren in de woonvorm.

In juli 2005 is uit deze groep ouderparen de stichting ouderinitiatief It Lijsket ontstaan.

In 2007 heeft de stichting samenwerking gezocht met de zorgaanbieder de JP van den Bentstichting. De JP van den Bentstichting biedt de zorg aan in It Lijsket.

De afgelopen jaren zijn er meerdere locaties onderzocht. In 2008 is de definitieve locatie aan de Rengersweg 29 te Oenkerk goedgekeurd door alle belanghebbenden (zorgaanbieder, woningbouwvereniging, gemeente en ouderinitiatief).

Sinds 2010 wonen de bewoners alweer met plezier in It Lijsket