Geschiedenis

Stichting It Lijsket:

Waar komt de naam It Lijsket vandaan en waarom is deze gekozen?

Wij, ouders of verzorgers van verstandelijk en/of lichamelijk beperkte kinderen, zoeken een veilige, beschermde en warme woonomgeving voor onze kinderen.

Vroeger hadden de boeren een hokje of hek in het weiland voor het (jonge) vee, waar het jonge vee beschutting kon vinden tegen kou, harde wind, storm, regen etc. Het jongvee kon in de luwte veiligheid en warmte vinden.

Dat is wat wij ook willen realiseren voor onze kinderen: een beschermde, warme en veilige omgeving voor onze kinderen.

Lijsket is geen officieel Fries woord. Het is althans niet terug te vinden in het Friese woordenboek. In het woordenboek staat It Lijskud. Waarschijnlijk is It Lijsket een streekgebonden woord, afkomstig uit de “Wouden”.