JPvandenBent

 

 

 

De JP van den Bent stichting is een stichting, die diensten verleent aan mensen met een verstandelijke beperking. De vraag van de cliënt staat voorop bij het ontwikkelen van onze dienstverlening. Wat cliënten vragen, willen we samen met die cliënt ( of met diens wettelijke vertegenwoordiger) zo goed mogelijk realiseren. Dit gebeurt individueel, maar ook groepen mensen leggen die vraag bij ons neer. Vragen over begeleiding bij wonen en/of logeren en deeltijdopvang.
Ook zijn er cliënten ( alleenstaand of gezinnen) die thuis ondersteuning vragen. Soms hebben cliënten plotseling hulp nodig in een nood- of crisissituatie. Of ze willen bij ons een bepaalde periode overbruggen, omdat ze niet langer kunnen wachten op de plaats waarvoor ze op de wachtlijst staan.

De JP van den Bent stichting biedt momenteel in Friesland, Gelderland, Overijssel en binnenkort ook in Groningen( 2013) de volgende vormen van dienstverlening aan:

Ondersteuning bij wonen:
Iedereen is anders en wordt ondersteund op die manier die bij hem of haar past. Sommige mensen hebben veel ondersteuning nodig, zij wonen binnen een locatie van de JP van Bent stichting, anderen kunnen zelfstandig wonen met weinig begeleiding. De ondersteuning bestaat uit allerlei aspecten die met wonen te maken hebben.

Overbrugging en crisisopvang:
Soms zijn er problemen waar niet direct een oplossing voor is. Ouders of verzorgers kunnen plotseling wegvallen of zij kunnen de opvoeding tijdelijk of definitief niet meer aan. Of een cliënt heeft geen dak meer boven zijn hoofd om wat voor reden dan ook. Dan kan er gebruik gemaakt worden van de crisisopvang in de kort verblijf tehuizen voor maximaal een jaar.

Logeren:
Het kan om verschillende redenen wenselijk zijn om af en toe eens te logeren. Dit kan voor langere en korte tijd voor alle leeftijden.

Deeltijdopvang:
Deeltijdopvang wordt op verschillende manieren aangeboden, zoals buitenschoolse opvang of een jongeren ontmoetingsplek.

Nieuwe initiatieven:
De JP van den Bent stichting staat open voor nieuwe initiatieven. Dit kan zijn doordat ouders/vertegenwoordigers een nieuwe woonruimte zoeken of vervangende nieuwbouw nodig hebben. Samen wordt een weg ingeslagen, hoe/waar deze locatie kan ontstaan.
Zo is ook It Lijsket ontstaan door een groep ouders uit de Trynwâlden, die een woonplek in de eigen omgeving zochten. Aan de Rengersweg staat sinds 2011 een prachtig verbouwde boerderij waar 14 cliënten wonen. De JP van den Bent stichting is geen eigenaar van het gebouw, maar wordt gehuurd door de JP van den Bent stichting van de woningcorporatie WoonFriesland.

AWBZ indicatie
Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van de JP van den Bent stichting is een geldige AWBZ indicatie nodig in de vorm van functies of een ZZP ( zorgzwaartepakket). Meer informatie is te vinden op www.ciz.nl

Meer willen weten over de JP van den Bent stichting?? Kijk op de website: www.jpvandenbent.nl

Copyright: jpvandenbent.nl