Filosofie

Filosofie van stichting It Lijsket:

De woonvorm is bedoeld voor alle leeftijdsgroepen. De woonvorm moet in ieder geval geschikt zijn voor de kinderen van de nu deelnemende ouders/familie en ingericht worden op basis van de behoeften van deze bewoners.

Er worden geen beperkingen gesteld aan de fysieke en/of verstandelijke beperkingen van bewoners.

Afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van de bewoners dient de leefwereld zodanig te worden ingericht dat de diverse onderdelen, wonen, dagbesteding en recreëren voldoende geïntegreerd worden.

Er wordt uitgegaan van vraaggestuurde zorg. Bewoners en ouders/verzorgenden bepalen samen vraag en behoefte van de bewoners.

Beleid:

De Stichting It Lijsket bestaat uit 13 ouderparen van verstandelijk en/of lichamelijk beperkte kinderen. De bewoners van It Lijsket variëren in leeftijd, in beperking en in vraag behoefte.

De stichting heeft een bestuur, bestaande uit een onafhankelijk voorzitter, een secretaris, een penningmeester. en een algemeen bestuurslid. De laatste drie zijn vertegenwoordigers van de bewoners. De stichting heeft verschillende commissies: de bouw commissie, de financiële commissie, de PR commissie en de activiteiten commissie. Alle commissieleden zijn vertegenwoordigers van de bewoners en lid van het stichtingsbestuur.